Een parelsnoer en een villa

Er was eens… een hele rijke zakenman met een villa op 5th Avenue 653 New York. Het is 1912 en de heldin: een parelsnoer.

South Sea parels

Een South Sea parelsnoer is adembenemend mooi zijn, helemaal als je bedenkt dat het gemaakt wordt door een oester, parel voor parel. Het kan jaren duren voordat oesters voldoende parels hebben geproduceerd die gelijk in kleur en formaat zijn. Pierre Cartier, van het gelijknamige juwelenhuis, had zo’n prachtig 2-rijen parelsnoer van exquise kwaliteit met een kleur en glans die je, eenmaal gezien, niet meer vergeet en de prijs voor dit juweeltje: 1 miljoen dollar. De zoetwater parel bestond nog niet en de natuurlijke parels waren in die tijd hét symbool van rijkdom en status, ook voor de New Yorkse elite, en lange tijd waren parels zelfs voorbehouden aan koningshuizen.

Maisie Plant

Millionaire’s Row

Dat juist dit parelsnoer ervoor zou zorgen dat Cartier zijn juwelen boutique kon upgraden van nr. 712 naar nr. 653, op Millionaire’s Row, had hij zelfs in zijn wildste dromen niet verwacht. Helemaal als je weet dat Pierre Cartier de meest bijzondere diamanten aan- en verkocht waaronder de beroemde blauwe Hope Diamant. Als zo’n gelegenheid zich zou voordoen zou je het op z’n minst tijdens een diamantendeal verwachten, maar het liep anders.

Maisie Plant

Laten we teruggaan naar de heldin van het verhaal: het parelsnoer. Maisie Plant, de jonge echtgenote van de rijke zakenman Morton F. Plant, woonde niet ver van Cartier op 5th Avenue en tijdens een van haar bezoekjes aan de Cartier boutique viel haar oog op het befaamde parelsnoer. De jonge vrouw was op slag smoorverliefd op de glans en kleur van de bijzondere parels. Dit collier bestond uit een kort snoer van 55 en een lang snoer van 73 natuurlijke South Sea parels. De 128 bijzondere parels waren stuk voor stuk door parelduikers opgedoken. Het heeft jaren geduurd voordat dit perfecte parelsnoer compleet was. 

Iconische Flagstore

Pierre Cartier was ter ore gekomen dat het echtpaar Plant naar een groter onderkomen op 5th Avenue zou verhuizen en zakenman als hij was voelde hij dat de tijd rijp was voor een unieke zakendeal. Misschien wel de belangrijkste uit zijn leven: de ruil van het bijzondere parelsnoer voor de stadsvilla op nr 653. De waarde van het parelsnoer was 1 miljoen dollar en van de stadsvilla $ 925.000, –. De onderhandelingen startte en het duurde niet lang voordat de heren een deal hadden en vanaf dat moment is tot op vandaag Cartier Mansion een van de flagstores van Juwelenhuis Cartier.

Cartier 5th Avenue

Synthetische of natuurlijke diamant?

Deel 1

Is de synthetische diamant met haar veronderstelde aureool van maatschappelijk verantwoord en ecologisch duurzaam de nieuwe norm of kan meer dan een miljard jaar diep in Moeder Aarde nog enigszins het verschil maken? 

Ga jij voor ‘slow’ of voor ‘fast’?
Zowel natuurlijke als synthetische HPHT en CVD (High Pressure High Temperature en Chemical Vapor Deposition) diamanten zijn gekristalliseerde koolstof. De eerste is natuurlijk en de andere twee zijn geproduceerd in een fabriek. Ze lijken identiek en beide zijn overduidelijk diamant. Maar het grote verschil is dat de een miljarden jaar oud en op 120 km diepte in de aardmantel gevormd is en de ander slechts een paar weken jong is en net uit een ‘oven’ komt (bij wijze van spreken).

Onderstaand schema laat duidelijk zien dat er geen verschillen zijn tussen een synthetische en natuurlijk diamant, het enige verschil is het groeiproces.

Natuurlijke diamanten

Diamanten zoals we die kennen zijn honderden miljoenen jaren geleden onder extreme druk en hoge temperaturen diep in de aarde gevormd. Pas 300 tot 65 miljoen jaar geleden zijn ze via vulkaanactiviteit naar de aardkorst gebracht en maar 5% van het stollingsgesteente bevat genoeg diamant om een diamantmijn rendabel te maken.1 Dit zorgt er mede voor dat ruwe diamant uit de grond halen een kostbare expeditie is en veel tijd en mankracht kost.

Synthetische diamanten

Met de komst van de synthetische diamant is een goedkoper alternatief gevonden. Naast kosten heeft een fabriek nog meer voordelen zoals omzetgarantie, hogere productie en minder personeel.

HPHT – High Pressure High Temperature

HPHT GIA.edu

De HPHT methode creëert met zeer hoge druk en temperatuur een omgeving waarin diamantkristallen groeien. Koolstofatomen kristalliseren rondom een natuurlijk of synthetisch zaadkristal en de metaalflux werkt als een oplosmiddel en katalysator.

CVD – Chemical Vapor Deposition

CVD GIA.edu

Ook wel bekend onder de naam LPHT (Low Pressure, High Temperature) Chemische Dampafzetting. In een vacuümkamer, een microwave-achtige situatie, wordt aan waterstofgas de koolwaterstof methaan toegevoegd. Vervolgens wordt dit mengsel in een plasma-toestand gebracht waardoor het waterstofgas de koolstof uit het methaan laat neerslaan. Deze koolstofatomen vallen op een zaadkristal waarvan de ondergrond silicium is. Uiteindelijk ontstaat er een platte, vierkante, diamant met donkergrijze grafietranden.

Warm onthaal

Om meer inzicht te krijgen in de voortdenderende trein van de synthetische diamant, kijken we naar een fragment van een Amerikaans onderzoek uit 2019. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 1506 respondenten/ consumenten uit zowel Amerika als Canada.Hieruit blijkt onder andere dat consumenten bij aankoop van een diamant de impact op de lokale bevolking en het milieu zwaar mee laten tellen, waarbij:

– 38% gelooft dat synthetische diamanten ethisch beter zijn;
– 48% gelooft dat synthetische diamanten echt (authentiek) zijn. 

Ondanks dat dit maar een fragment is uit een onderzoek mogen we aannemen dat de beeldvorming dat synthetische diamant beter is voor mens en milieu stijgende is. Maar is dit waar of ligt dit genuanceerder? Voor meer duidelijkheid is een nadere analyse van belang.

Fabrikant

GIA.edu

Ondanks dat synthetische diamant maar een klein deel uitmaakt van de totale markt (ca. 1 à 1,5%)3, heeft het toch een aanzienlijke impact op de diamanthandel. De diamantfabrikanten laten hun stem luid en duidelijk horen. Milieuvriendelijk, er wordt geen grond afgegraven, geen conflict diamanten en het is goedkoper dan de natuurlijke variant. Dit klinkt als muziek in de oren voor de meeste consumenten weliswaar in een laboratorium gegroeid, maar toch… een diamant.

Goedkoper

Het winnen van ruwe diamant is onder andere afhankelijk van de bereikbaarheid van de vindplaats en lokale politiek. Van tevoren weet je niet wat de kwaliteit en de hoeveelheid ruwe diamant is.
Een diamantfabriek heeft geen last van deze afhankelijkheden. Een fabrieksgebouw staat in een land zonder politieke issues en vaak is de benodigde infrastructuur al aanwezig. Een ander belangrijk voordeel is dat de diamantproductie vooraf nauwkeurig te berekenen is. Stijgt de vraag naar synthetische diamant dan is de productie relatief eenvoudig te verhogen. Daalt de vraag bij een eventuele crisis dan wordt de productie omlaag bijgesteld.

En de lokale bevolking?

Door te benadrukken dat de synthetische diamant milieu- en mens-vriendelijker is dan natuurlijke diamant wordt de indruk gewekt dat de synthetische variant beter is. Maar het mijnen naar natuurlijke diamant heeft niet alleen nadelen. Voor de lokale bevolking zijn er ook pluspunten aan een diamantmijn verbonden zoals werkgelegenheid, betere educatie, medische zorg, hoger inkomen en vaak een betere levensstandaard.

Kwestie van vraag en aanbod

Met de groeiende economie in Azië is er een nieuwe consumentenmarkt ontstaan en met de Aziatische consument is er een grotere groep mensen die zich diamanten kan veroorloven.4 De stijgende vraag die hierdoor ontstaat, nodigt uit om alternatieven te bedenken om aan deze behoefte voldoen.

Naast deze doelgroep staan er ook twee nieuwe generaties in de startblokken die een potentiële kopersgroep vormen. De Millenials (1980-1994) en de Synthetische Generatie (1995-2012) zij hebben duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel staan en voor hen is de fabrieksdiamant een mooi alternatief dat aan hun voldoet en daarnaast ook zeer betaalbaar is.

Beter voor het milieu

Dat het productieproces van natuurlijke diamanten een aanslag is op het milieu is bekend. Gelukkig is het ook bij grote diamantproducenten doorgedrongen dat hun footprint terug moet en gelukkig worden ook in deze branche stappen gemaakt om CO2neutraal te gaan werken.5

HPHT Chatham L. Ruchtie

We gaan nog even terug naar de synthetische diamant. Ondanks dat de communicatie van deze bedrijven gericht is op een milieuvriendelijk product wordt er vaak vergeten dat het produceren van synthetische diamanten gigantische hoeveelheden elektriciteit kost. Met de groeiende vraag gaan de productieaantallen stijgen en daarmee ook het verbruik in elektriciteit, de nabije toekomst zal uitwijzen hoe groot de ‘footprint’ van deze diamant daadwerkelijk is.

Ondanks dat er nog veel onbekend is over de productie van de synthetische diamant mogen we wel voorzichtig de conclusie trekken dat deze diamant een minder grote bedreiging voor het milieu vormt dan natuurlijke diamanten. Maar er is er ook een keerzijde aan de synthetische diamant en hoe zwaar die meetelt bij de aankoop van een diamant is een persoonlijke keuze. De productie van de synthetische diamant draagt weinig tot niets bij aan de lokale economie en de samenleving in armere landen zoals diamantproducenten dat wel doen of in ieder geval de mogelijkheid hebben om dit te doen.6

Bovenstaande geeft in ieder geval stof tot nadenken om tot een weloverwogen keuze te maken bij de aanschaf van een diamant.

Dan rest alleen de vraag nog: wat kost het? Je leest het in het vervolg.

Bronvermelding:
1 GIA.edu
2 MVI Consumer Research 3rd Party Verification 16 september 2019
3 Rapaport News, Belgium Diamond Shipments drop, 22 oktober 2019.
4 Volkskrant auteur Manon Stravens, 8 februari 2018
5 DeBeersGroup.com
6 Jewelry Business, Sustainable Sparkle, auteur Giselle Saati, 7 maart 2019


Hybride diamant

Bij het Gemological Institute of America (GIA) worden veel diamanten voor nader onderzoek aangeboden. En soms zit er een ‘verdacht’ of bijzonder exemplaar tussen. De aangeboden diamanten worden volgens een standaardprocedure in ontvangst genomen en onderzocht. Al snel kwam tijdens de verschillende tests de ongebruikelijke aard van deze edelsteen naar voren. De diamant vertoonde eigenschappen van zowel een type Ia als type IIb diamant en bevatte zowel stikstof als borium. Had de onderzoeker nu een zeldzame gemengde diamant in handen?

Kanttekening: stikstof en borium is een zeldzame combinatie in een diamant. Stikstof is een kenmerk van type Ia diamanten (geel) en borium van type IIb diamant (blauw).

bron: GIA.edu

Protocol: extra onderzoek

De regel bij GIA is dat op gemengde diamanten aanvullend onderzoek wordt gedaan. Deze extra tests onthullen vaak de aanwezigheid van een of meer synthetische indicatoren die helpen de ware aard van een diamant bloot te leggen. Ook in het geval van deze diamant bleek deze anders te zijn dan men in eerste instantie vermoedde. Na nauwgezet onderzoek kwam naar voren dat deze diamant uit twee lagen bestond. Een synthetische en een natuurlijke laag waardoor de hybride diamant al snel werd ontmaskerd.

Je vraagt je af waarom er zoveel moeite wordt gedaan om een hybride diamant te creëren. Kost minder tijd en moeite zou je denken.

Waarom moeilijk doen

bron GIA.edu

Om een helder beeld te krijgen, kijken we hoe een CVD diamant groeit. Als basis van de CVD diamant wordt vaak een diamantplaatje gebruikt waarop de CVD diamant groeit. Nadat deze het gewenste formaat heeft, wordt de CVD diamant geslepen en het plaatje diamant verwijderd. Vervolgens kan de edelsteen een HPHT kleurbehandeling ondergaan. Tijdens dit proces is het belangrijk dat de basis weggehaald wordt omdat bij een kleurbehandeling de natuurlijke diamant geel kleurt.

Groeit er een CVD-laag op een gefacetteerde natuurlijke diamant dan ontstaat er een hybride diamant. Tijdens dit proces is het wel mogelijk om een kleurverandering in de diamant te bewerkstelligen (meestal blauw). En een ander belangrijk aspect van de toevoeging van CVD diamant is dat het bijdraagt aan het gewicht van de natuurlijke diamant en daarmee ook aan een hogere verkoopprijs.

Komen hybride diamanten veel voor?

Betekent dit artikel dat je bij elke diamant die je in handen krijgt moet denken, heb ik een hybride diamant in handen. Gelukkig is het antwoord nee en mochten de hybride diamanten de markt overspoelen dan zal ik hier zeker aandacht aan besteden.

Bronvermelding:
Rapaport News, GIA Spots Natural-synthetic Hybrid Diamond, 20 mei 2019
Foto en animatie: GIA.edu

Een bijzonderheid van Moeder Aarde

Een bijzonderheid van Moeder Aarde

Alrosa matryoshka diamond

De natuurlijke ‘floating diamond’

Soms wordt er weer een nieuwe edelsteen of onbekend mineraal ontdekt, maar de vondst van deze diamant is wel heel bijzonder.

In deze ruwe diamant met een gewicht van 0.62 crt en een grootte van ca. 4.8 x 4.9 x 2.8 mm, bevindt zich een luchtdichte ruimte met daarin een kleinere diamant van 0.2 crt en hij meet ca. 1.9 x 2.1 x 0.6 mm. Als je de grote diamant schudt dan beweegt de kleine diamant als een soort ‘floating diamond’. Een mooie speling van moeder natuur.

Lege ruimte

Normaal zijn er geen lege ruimtes in een edelsteen of mineraal, deze worden opgevuld met andere mineralen zodat het insluitsel eigenlijk altijd ingesloten zit. Het feit dat de diamant zich kan bewegen maakt deze vondst heel uniek.

Feiten

Diamantproducent Alrosa is de gelukkige die deze bijzondere creatie mocht presenteren aan de buitenwereld. De woordvoerder van Alrosa vertelde dat de diamant uit de Nyurba diamantmijn in de Sakha Republic (Yakutia) Siberië komt en het vermoeden bestaat dat deze twee-in-een sparkle ca. 800 miljoen jaar oud is.

De naam ‘Matryoshka’ voor deze unieke diamant laat zich raden… deze is geïnspireerd door de traditionele Russische Matroesjka poppen.

Maar wat maakt deze diamant nu zo bijzonder.

Volgens Kovalchuk (Alrosa) zijn er twee aannames : 

Aanname 1: de diamant is tijdens het groeiproces gevangen door een mantelmineraal, dat later in het aardoppervlak is opgelost of

Aanname 2: als gevolg van ultrasnelle groei in de diamant is er een laag poreuze polykristallijne diamantstof ontstaan en deze is vervolgens door agressievere mantelprocessen opgelost.

Vanwege de opgeloste zone kan de kleine diamant zich vrij in de grote diamant bewegen.

Gemological Institute of America

De verwachting is dat diamantproducent Alrosa de ‘Matryoshka’ diamant door het Gemological Institute of America (GIA) verder laat onderzoeken om zo een antwoord te krijgen op de intrigerende vraag hoe er luchtruimte in de diamant is ontstaan. 

Ik vermoed dat er binnen afzienbare tijd een boeiend artikel over deze bijzondere diamant in Gems & Gemology verschijnt. We wachten het af. To be continued…

Bron: The Siberia Times, 5 oktober 2019

Waar let je op als je turkoois koopt

Turkoois demi parure, 1850-1860, Engeland, Victoria & Albert museum.

De mooie helderblauwe turkoois doet je vaak wegdromen. Blauwe oceanen, zomerse luchten dat willen we wel het hele jaar door. De mensheid is al eeuwenlang aangetrokken tot de mooie koele blauwe en groene kleuren van turkoois.

Turkoois is een ondoorzichtige steen en veel gebruikt in sieraden door o.a. de Indianen uit Amerika. Wist je dat turkoois voorkomt in verschillende kleuren blauw en ook in blauwgroen. Misschien wel de mooiste kleur is het Robin’s-egg blauw, oftewel Persian blue, deze turkoois komt uit Iran. Maar ook in de Zuidwestelijke staten van Amerika denk aan Arizona, New Mexico, Nevada en Colorado wordt prachtige turkoois, zoals Sleeping beauty (de naam alleen al) gevonden. Maar waar let je op als je mooi turkoois wilt kopen.

Mat of glazend turkoois

Afhankelijk van de compactheid van de kristallen kan turkoois mat van kleur zijn, het is dan vaak ook poreuzer en wat brokkeliger. Heb je mooi glanzend turkoois? Dan is vaak een meer solide massa van kristallen waardoor de turkoois goed bruikbaar is voor bijvoorbeeld sieraden.

Door deze eeuwenlange aantrekkingskracht is het niet verwonderlijk dat er imitaties op de markt zijn. Sommige turkoois wordt geproduceerd door Gilson, maar het kan ook op een hele eenvoudige manier zoals het turquoise kleuren van bepaalde stenen als howliet of magnesiet. Plastic of glas worden ook vaak als alternatief gebruikt. 

Gestabiliseerd turkoois

Veel turkoois die zo uit de mijn komt is poreus en om te zorgen dat het niet compleet verpulvert, stabiliseren ze het. Stabilisatie van turkoois heeft niet alleen te maken met het steviger maken van turkoois maar het helpt ook dat het materiaal minder vet of vuil opneemt.

Een bekende manier is stabiliseren met plastic of polymeer. Dit is een gangbaar proces alleen is de vraag hoe ver ga je, tenslotte wil je turkoois en geen plastic. Gelukkig kunnen we met professionele testapparatuur al een eind komen in het beoordelen van de kwaliteit turkoois.

Waar kan je zelf op letten als je turkoois koopt?

  • is de matrix (zwarte of goudkleurige lijntjes) lager dan de turkoois?
  • geen luchtbelletjes
  • natuurlijk materiaal is niet altijd gelijkmatig opgebouwd.

Bron: GIA