Natuurlijke en synthetische diamanten: Een nieuwe tijd is aangebroken

Er gebeurt veel in de wereld van de natuurlijke en synthetische diamant. De Beers heeft onder de naam Lightbox Jewelry een lijn uitgebracht met zelfgeproduceerde synthetische diamanten. In eerste instantie voor de Amerikaanse markt maar het zal niet lang duren voordat deze juwelen ook in Azië en Europa verkrijgbaar zijn, is mijn inschatting. Met prijzen die veel lager liggen dan die van natuurlijke diamanten komen ogenschijnlijk kostbare juwelen voor een veel bredere groep mensen beschikbaar.

Met de prijsstelling van de Lightbox Jewelry wordt zelfs een ware concurrentieslag verwacht. De meeste concurrenten hebben hun sieraden een stuk hoger geprijsd dan De Beers.

CVD diamant 9,04 ct

In mei 2018 maakte WD Lab Grown Diamonds, uit Washington, bekend dat de grootste CVD (Chemical Vapor Deposition) is gemaakt. Een 9,04 ct, VS2,CVD, diamant. Een unicum voor dat moment. Maar de ontwikkelingen gaan snel. Deze fabrikant werkt hard om zijn eigen record weer te verbreken. Wie weet wat de grootste CVD diamant is op het moment van het verschijnen van deze Gemma.

Duidelijk is dat de synthetische diamanten ‘here-to-stay’ zijn. Dat vraagt de komende jaren veel van de deskundigheid van diamantexperts, juweliers en edelsteenkundigen. Dit artikel is een beknopte uiteenzetting toegespitst op de verschillen tussen natuurlijke en synthetische diamanten.

Naam geproduceerde diamant

De naam synthetische diamant is de officiële naam zoals door het CIBJO (The World Jewellery Confederation) en de WDB (World Diamond Bourse) wordt geaccepteerd. Door de rechter is, vanwege een Duitse rechtszaak van een aantal jaar geleden, bepaald dat in de EU alleen de naam synthetische diamant gebruikt mag worden en geen alternatief.

Wordt diamant alleen gebruikt dan wordt de natuurlijke diamant bedoeld (CIBJO).

Ontstaan en productietijd

De groei van natuurlijke diamantkristallen is afhankelijk van druk, temperatuur en omstandigheden in de aardbodem. Dit zorgt er mede voor dat diamantkristallen onderling zeer kunnen verschillen.

De natuurlijke kristallen zijn miljarden geleden al gevormd in de aarde. Pas sinds 300 tot 65 miljoen jaar geleden zijn ze via vulkanisme naar de aardmantel gebracht. Het is dan ook niet vreemd dat er tijdens de groei van een diamant insluitsels ontstaan, zoals bijvoorbeeld olivijn, (ijzer) sulfiden, kubische graining, veren en naalden.

 

Een synthetische diamant heeft een groeitijd, afhankelijk van het proces en de grootte van de diamant, van 4 dagen tot enkele weken. Insluitsels in de syntheses, wanneer aanwezig, kunnen afwijken van de insluitsels van een natuurlijke diamant.

Twee productiemethodes voor synthetische diamanten

HPHT – High Pressure High Temperature

Bij deze methode wordt met zeer hoge druk en temperatuur een omgeving gecreëerd voor het laten groeien van diamantkristallen. Koolstofatomen kristalliseren rondom een natuurlijk of synthetisch zaadkristal. De metaalflux werkt als een oplosmiddel en katalysator.

De grootste ontwikkeling van de productie van synthetische diamanten is in het HPHT-proces.

CVD – Chemical Vapor Deposition

Ook wel bekend onder de naam LPHT (Low Pressure, High Temperature) Chemische Dampafzetting. In een vacuümkamer, een microwave-achtige situatie, wordt met behulp van methaangas, waterstof afgepeld totdat er alleen koolstof overblijft. De koolstofatomen komen terecht op het zaadkristal. De ondergrond van dit zaadkristal is silicium. Uiteindelijk ontstaat er een platte, vierkante, diamant met donkergrijze grafietranden.

 

 

 

 

Stabiele of juist turbulente groei

Zowel HPHT als CVD diamanten vertonen onder de polariscoop relatief weinig ‘strain’, ook wel spanning genoemd, dit kan verklaard worden door de regelmatige groei die de diamantkristallen in hun kunstmatige omgeving doormaken. Een natuurlijk diamantkristal heeft tijdens de groei te maken met de grilligheden van moeder aarde en vertoont hierdoor vaak veel ‘strain’.

Hybride diamanten

Je kunt het zo gek niet bedenken maar er is ook al een hybride diamant ontdekt. Een natuurlijke diamant met een laagje synthetische diamant (CVD).

Waardevast of juist niet

De grote vraag gaat natuurlijk worden: behoudt de synthetische diamant in de toekomst zijn waarde of wordt hij, net als de natuurlijke variant, meer waard. Momenteel is daar nog geen antwoord op te geven. De vele fabrieken die synthetische diamanten produceren en de steeds betere productiekennis zal de prijs van syntheses zeker laten dalen. Alleen China heeft al 10 fabrieken. En dat wordt alleen maar meer. Maar synthetische diamant wordt ook geproduceerd in Korea, Taiwan, India en natuurlijk Rusland en de USA.

De prijs van een synthetische diamant ligt op ca. 35% van de waarde van natuurlijke diamant, dit is een momentopname.

Productie synthetische diamanten

De prognose is dat in de komende jaren de handel in sierdiamant ongeveer voor 15%, van het totale aanbod, uit synthetische diamanten bestaat. De productie van natuurlijke diamanten gaat steeds minder worden. De verwachting is dat over 20 jaar een groot aantal mijnen gesloten zullen zijn.

Waar moet je op letten

De grootste uitdaging zit in de kleine diamanten (melee). Want wat doe je als je een juweel of een partij kleine diamanten hebt. Ga je ze allemaal checken? Dat is heel tijdrovend. Gelukkig bestaat al een tester waar veel kleine diamanten tegelijkertijd getest kunnen worden maar vaak zijn deze testers alleen voorbehouden aan de grote testlaboratoria of bedrijven. Bij twijfel is het verstandig om een erkend laboratorium in te schakelen.

Checklist:

  • HPHT diamant kan magnetisch zijn door metaalachtige flux insluitsels (check met magneet)
  • Eventueel kan er een inscriptie op het rondist staan, met een code en naam waaraan af te leiden is of het om een natuurlijke of synthetische diamant gaat
  • Controleer de kleur van de diamant. Diamant heeft een homogeen kleur, in synthetische varianten kun je kleurloze zones tegenkomen
  • Kijk of je een groeipatroon in de diamant ziet
  • Check op insluitsels
  • Zie je een ‘natural’ (ongeslepen natuurlijk facet) dan kan dit een indicatie zijn van een natuurlijke diamant. Maar wees alert, een slijper kan een natuurlijk facet op een synthetische diamant slijpen
  • Check op ADR (anomale dubbele breking)
  • Raadpleeg bij twijfel altijd een specialist.

 

Bronnen:

Dit artikel gaat over diamanten en synthetische diamanten zonder onderscheid naar kleur (fancy diamanten).

Met dank aan P. Groeneboom / Masterclass NEL

JCK 30 mei 2018 Lightbox De Beers

Diamonds.net Rapaport 9 ct synthetische diamant 9 ct WD Lab Grown Diamonds

The Diamond Loupe 4 mei 2017 Hybride Bue diamond / Gems & Gemology summer 2017

PJM Archives/Magazine articles January 2005 / CIBJO News 6 maart 2018

NY times Diamonds are Forever and Made by Machine, 29 mei 2018. Prijs synthetische diamant

GIA melee analyses service www. GIA.edu

GIA diamond course HPHT en CVD proces