Synthetische of natuurlijke diamant?

Deel 1

Is de synthetische diamant met haar veronderstelde aureool van maatschappelijk verantwoord en ecologisch duurzaam de nieuwe norm of kan meer dan een miljard jaar diep in Moeder Aarde nog enigszins het verschil maken? 

Ga jij voor ‘slow’ of voor ‘fast’?
Zowel natuurlijke als synthetische HPHT en CVD (High Pressure High Temperature en Chemical Vapor Deposition) diamanten zijn gekristalliseerde koolstof. De eerste is natuurlijk en de andere twee zijn geproduceerd in een fabriek. Ze lijken identiek en beide zijn overduidelijk diamant. Maar het grote verschil is dat de een miljarden jaar oud en op 120 km diepte in de aardmantel gevormd is en de ander slechts een paar weken jong is en net uit een ‘oven’ komt (bij wijze van spreken).

Onderstaand schema laat duidelijk zien dat er geen verschillen zijn tussen een synthetische en natuurlijk diamant, het enige verschil is het groeiproces.

Natuurlijke diamanten

Diamanten zoals we die kennen zijn honderden miljoenen jaren geleden onder extreme druk en hoge temperaturen diep in de aarde gevormd. Pas 300 tot 65 miljoen jaar geleden zijn ze via vulkaanactiviteit naar de aardkorst gebracht en maar 5% van het stollingsgesteente bevat genoeg diamant om een diamantmijn rendabel te maken.1 Dit zorgt er mede voor dat ruwe diamant uit de grond halen een kostbare expeditie is en veel tijd en mankracht kost.

Synthetische diamanten

Met de komst van de synthetische diamant is een goedkoper alternatief gevonden. Naast kosten heeft een fabriek nog meer voordelen zoals omzetgarantie, hogere productie en minder personeel.

HPHT – High Pressure High Temperature

HPHT GIA.edu

De HPHT methode creëert met zeer hoge druk en temperatuur een omgeving waarin diamantkristallen groeien. Koolstofatomen kristalliseren rondom een natuurlijk of synthetisch zaadkristal en de metaalflux werkt als een oplosmiddel en katalysator.

CVD – Chemical Vapor Deposition

CVD GIA.edu

Ook wel bekend onder de naam LPHT (Low Pressure, High Temperature) Chemische Dampafzetting. In een vacuümkamer, een microwave-achtige situatie, wordt aan waterstofgas de koolwaterstof methaan toegevoegd. Vervolgens wordt dit mengsel in een plasma-toestand gebracht waardoor het waterstofgas de koolstof uit het methaan laat neerslaan. Deze koolstofatomen vallen op een zaadkristal waarvan de ondergrond silicium is. Uiteindelijk ontstaat er een platte, vierkante, diamant met donkergrijze grafietranden.

Warm onthaal

Om meer inzicht te krijgen in de voortdenderende trein van de synthetische diamant, kijken we naar een fragment van een Amerikaans onderzoek uit 2019. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 1506 respondenten/ consumenten uit zowel Amerika als Canada.Hieruit blijkt onder andere dat consumenten bij aankoop van een diamant de impact op de lokale bevolking en het milieu zwaar mee laten tellen, waarbij:

– 38% gelooft dat synthetische diamanten ethisch beter zijn;
– 48% gelooft dat synthetische diamanten echt (authentiek) zijn. 

Ondanks dat dit maar een fragment is uit een onderzoek mogen we aannemen dat de beeldvorming dat synthetische diamant beter is voor mens en milieu stijgende is. Maar is dit waar of ligt dit genuanceerder? Voor meer duidelijkheid is een nadere analyse van belang.

Fabrikant

GIA.edu

Ondanks dat synthetische diamant maar een klein deel uitmaakt van de totale markt (ca. 1 à 1,5%)3, heeft het toch een aanzienlijke impact op de diamanthandel. De diamantfabrikanten laten hun stem luid en duidelijk horen. Milieuvriendelijk, er wordt geen grond afgegraven, geen conflict diamanten en het is goedkoper dan de natuurlijke variant. Dit klinkt als muziek in de oren voor de meeste consumenten weliswaar in een laboratorium gegroeid, maar toch… een diamant.

Goedkoper

Het winnen van ruwe diamant is onder andere afhankelijk van de bereikbaarheid van de vindplaats en lokale politiek. Van tevoren weet je niet wat de kwaliteit en de hoeveelheid ruwe diamant is.
Een diamantfabriek heeft geen last van deze afhankelijkheden. Een fabrieksgebouw staat in een land zonder politieke issues en vaak is de benodigde infrastructuur al aanwezig. Een ander belangrijk voordeel is dat de diamantproductie vooraf nauwkeurig te berekenen is. Stijgt de vraag naar synthetische diamant dan is de productie relatief eenvoudig te verhogen. Daalt de vraag bij een eventuele crisis dan wordt de productie omlaag bijgesteld.

En de lokale bevolking?

Door te benadrukken dat de synthetische diamant milieu- en mens-vriendelijker is dan natuurlijke diamant wordt de indruk gewekt dat de synthetische variant beter is. Maar het mijnen naar natuurlijke diamant heeft niet alleen nadelen. Voor de lokale bevolking zijn er ook pluspunten aan een diamantmijn verbonden zoals werkgelegenheid, betere educatie, medische zorg, hoger inkomen en vaak een betere levensstandaard.

Kwestie van vraag en aanbod

Met de groeiende economie in Azië is er een nieuwe consumentenmarkt ontstaan en met de Aziatische consument is er een grotere groep mensen die zich diamanten kan veroorloven.4 De stijgende vraag die hierdoor ontstaat, nodigt uit om alternatieven te bedenken om aan deze behoefte voldoen.

Naast deze doelgroep staan er ook twee nieuwe generaties in de startblokken die een potentiële kopersgroep vormen. De Millenials (1980-1994) en de Synthetische Generatie (1995-2012) zij hebben duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel staan en voor hen is de fabrieksdiamant een mooi alternatief dat aan hun voldoet en daarnaast ook zeer betaalbaar is.

Beter voor het milieu

Dat het productieproces van natuurlijke diamanten een aanslag is op het milieu is bekend. Gelukkig is het ook bij grote diamantproducenten doorgedrongen dat hun footprint terug moet en gelukkig worden ook in deze branche stappen gemaakt om CO2neutraal te gaan werken.5

HPHT Chatham L. Ruchtie

We gaan nog even terug naar de synthetische diamant. Ondanks dat de communicatie van deze bedrijven gericht is op een milieuvriendelijk product wordt er vaak vergeten dat het produceren van synthetische diamanten gigantische hoeveelheden elektriciteit kost. Met de groeiende vraag gaan de productieaantallen stijgen en daarmee ook het verbruik in elektriciteit, de nabije toekomst zal uitwijzen hoe groot de ‘footprint’ van deze diamant daadwerkelijk is.

Ondanks dat er nog veel onbekend is over de productie van de synthetische diamant mogen we wel voorzichtig de conclusie trekken dat deze diamant een minder grote bedreiging voor het milieu vormt dan natuurlijke diamanten. Maar er is er ook een keerzijde aan de synthetische diamant en hoe zwaar die meetelt bij de aankoop van een diamant is een persoonlijke keuze. De productie van de synthetische diamant draagt weinig tot niets bij aan de lokale economie en de samenleving in armere landen zoals diamantproducenten dat wel doen of in ieder geval de mogelijkheid hebben om dit te doen.6

Bovenstaande geeft in ieder geval stof tot nadenken om tot een weloverwogen keuze te maken bij de aanschaf van een diamant.

Dan rest alleen de vraag nog: wat kost het? Je leest het in het vervolg.

Bronvermelding:
1 GIA.edu
2 MVI Consumer Research 3rd Party Verification 16 september 2019
3 Rapaport News, Belgium Diamond Shipments drop, 22 oktober 2019.
4 Volkskrant auteur Manon Stravens, 8 februari 2018
5 DeBeersGroup.com
6 Jewelry Business, Sustainable Sparkle, auteur Giselle Saati, 7 maart 2019


Lab-grown ‘all diamond’ ring

Nederlands fabricaat

Nadat Sotheby’s het eerste ontwerp van een ‘lab diamond’ ring heeft geveild heeft in de tussentijd Dutch Diamond Technologies uit Cuijk niet stilgezeten en tere ere van hun 10-jarig bestaan hebben ze de eerste ring geheel uit Lees verder

9 karaat synthetische diamant geproduceerd

 WD Lab Grown Diamonds breekt eigen record

Een grote stap is gemaakt in de productie van synthetische diamanten. Voor het eerst in de geschiedenis van synthetische diamanten is er een 9,04 ct CVD diamant  gemaakt. De brilliant geslepen diamant is een VS2 en geproduceerd door WD Lab Grown Diamonds, Washington D.C. via de chemical vapor deposition (CVD) techniek. Een woordvoerder heeft aangegeven dat ze er aan werken om wederom  hun eigen record te verbreken.